Στοιχεία επικοινωνίας

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : npenintas@gmail.com

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Φ.Ε.Κ. Β66/20-10-1920.


Ένα σπάνιο ντοκουμέντο σας παρουσιάζουμε σήμερα, όπως από παλιά είχαμε υποσχεθεί... Πρόκειται για το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Β' υπ' αριθμ. 66 με ημερομηνία έκδοσης 20 Οκτωβρίου 1920. Αφορά τη μετονομασία της Αθανάτης σε Μελίβοια και είναι ένα έγγραφο που πιθανόν ενδιαφέρει αρκετούς.
 
    Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, τώρα, οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής δύο, που για πολλές δεκαετίες και από πολλούς, ακόμα και από χείλη επίσημα, αναφέρονται λανθασμένα, από παραδρομή, που διακρίνει έντονα το δημόσιο και τον ιδιωτικό μας βίο, καλώς ή κακώς, και είναι η αιτία πολλών δεινών μας:
 Παρατήρηση πρώτη: Σε πολλά συγγράμματα και δικτυακούς τόπους (π.χ. http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/169484) αναφέρεται ως ημερομηνία μετονομασίας η 10-10-1920, κάτι που από το ίδιο το Φ.Ε.Κ. καταρρίπτεται. Η πραγματική ημερομηνία μετονομασίας είναι η 20 Οκτωβρίου 1920, η ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.ΕΚ.
Η πρώτη σελίδα τoυ Φ.Ε.Κ. Β66 της 20-10-1920. Διακρίνεται η Υπουργική Απόφαση της μετονομασίας της Αθανάτης σε Μελίβοια.
    Παρατήρηση δεύτερη: η δεύτερη λέξη στη φράση "κοινότης Μελιβοίας", που αναφέρεται ως το νέο όνομα της πρώην κοινότητας Αθανάτης στο προαναφερθέν Φ.Ε.Κ., είναι η γενική του κυριωνύμιου ουσιαστικού Μελίβοια, που ακολουθεί την  α' κλίση των θηλυκών ουσιαστικών, τα οποία στη γενική κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα, κλίνονται, δηλαδή, κατά το η Μαντίνεια, της Μαντινείας ή το η αλήθεια, της αληθείας. (Σχετικά  μπορείτε να δείτε στο http://www.onlineclass.gr/books/Grammatiki_Arxaia-Gymnasioy_Lykeiou.pdf, Κεφ. 8 σελ. 46). Έτσι, η ονομαστική της είναι η Μελίβοια και όχι η Μελιβοία. Άλλωστε, στην αρχαία ελληνική γραμματεία πουθενά δεν συναντάται κυριωνύμιο ή ανθρωπονύμιο Μελιβοία. Οπότε, η ορθή ονομασία της (πρώην) κοινότητάς μας είναι: "Κοινότητα Μελιβοίας".
    Το Μade in Melivoia, επειδή δεν διέθετε το εν λόγω Φ.Ε.Κ., αν και αρμοδίως το αναζήτησε πολλάκις, στηριζόμενο σε λανθασμένες αναφορές τόσο στην έντυπη, όσο  και στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία σε επίσημους δικτυακούς τόπους, δημοσίευσε σε προηγούμενα άρθρα τη λάθος ημερομηνία 10-10-1920 για το Φ.Ε.Κ. Β' 66, που όπως αποδεικνύεται δεν ισχύει. Ζητούμε συγγνώμη για το λάθος, που θα διορθωθεί.
    Οφείλουμε να απευθύνουμε σαν Made in Melivoia ένα δημόσιο ευχαριστώ στο Γιώργο Πετρόπουλο και την Πηνελόπη Πετροπούλου-Πενήντα, χωρίς την καθοριστική συνδρομή των οποίων δεν θα βλέπαμε "ἰδίοις ὄμμασι"  το έγγραφο...
Η Υπουργική Απόφαση 41740 με την οποία μετονομάζεται η Κοινότητα Αθανάτης σε Κοινότητα Μελιβοίας , ο δε συνοικισμός Αθανάτης σε συνοικισμό με το όνομα "Μελίβοια".

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
- www.el.wikipedia.org
- http://pandektis.ekt.gr
- "Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Γυμνασίου-Λυκείου, Μιχ. Οικονόμου, εκδόσεις ΟΕΔΒ"
- Φ.Ε.Κ. Β66/20-10-1920

Δεν υπάρχουν σχόλια: